Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Viktória Herencsár (doc., ArtD.) ID: 97006774319