Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Xénia Egedová (Mgr. art., ArtD.) ID: 94227822118