Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Vojtech Didi (prof., PaedDr. MgA. et Mgr.) ID: 12143646750