Irina Čierniková (prof., Mgr. art., ArtD.) ID: 17040410150

Zobraziť výpis: Aktuálny Vizualizácia

Aktuálne zamestnania k 30.09.2019

Vysoká škola Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Fakulta Hudobná a tanečná fakulta
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 20%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.02.2015 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 30.09.2019

Vysoká škola Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Fakulta Hudobná a tanečná fakulta
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.10.1996 

31.01.2015 

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Vysoká škola múzických umení v Bratislave Hudobná a tanečná fakulta tanečné umenie denná 1
Vysoká škola múzických umení v Bratislave Hudobná a tanečná fakulta tanečné umenie externá 1
Vysoká škola múzických umení v Bratislave Hudobná a tanečná fakulta tanečné umenie denná 2
Vysoká škola múzických umení v Bratislave Hudobná a tanečná fakulta tanečné umenie externá 2
Vysoká škola múzických umení v Bratislave Hudobná a tanečná fakulta tanečné umenie denná 3
Vysoká škola múzických umení v Bratislave Hudobná a tanečná fakulta tanečné umenie externá 3

Informácia o skončených garantovaniach

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Vysoká škola múzických umení v Bratislave Hudobná a tanečná fakulta tanečné umenie externá 3
Vysoká škola múzických umení v Bratislave Hudobná a tanečná fakulta tanečné umenie denná 3
Vysoká škola múzických umení v Bratislave

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 30.09.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

« späť na zoznam výsledkov