Silvia Gáliková (prof., PhDr., CSc.) ID: 72171550716

Zobraziť výpis: Úplný Vizualizácia

Aktuálne zamestnania k 30.06.2019

Vysoká škola Trnavská univerzita v Trnave
Fakulta Filozofická fakulta
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.03.2013 

 

Vysoká škola Vysoká škola medzinárodných a veřejných vztahů Praha, o. p. s.
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Vysokoškolský učiteľ v pracovnom pomere zahraničnej vysokej školy
Rozsah pracovného pomeru 50%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.07.2018 

 

Vysoká škola Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 25%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

18.02.2019 

 

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Trnavská univerzita v Trnave Filozofická fakulta kognitívne štúdiá externá 2
Trnavská univerzita v Trnave Filozofická fakulta kognitívne štúdiá denná 2
Trnavská univerzita v Trnave Filozofická fakulta kognitívne štúdiá externá 2
Trnavská univerzita v Trnave Filozofická fakulta dejiny filozofie denná 3
Trnavská univerzita v Trnave Filozofická fakulta dejiny filozofie externá 3

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 30.06.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

« späť na zoznam výsledkov