Vladimír Bošák (prof., RNDr., CSc.) ID: 11582928708

Zobraziť výpis: Aktuálny Vizualizácia

Aktuálne zamestnania k 30.09.2019

Vysoká škola Trnavská univerzita v Trnave
Fakulta Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.10.2012 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 30.09.2019

Vysoká škola Trnavská univerzita v Trnave
Fakulta Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

10.07.2012 

30.09.2012 

Vysoká škola Trnavská univerzita v Trnave
Fakulta Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.06.2008 

09.07.2012 

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Trnavská univerzita v Trnave Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve externá 1
Trnavská univerzita v Trnave Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve denná 1
Trnavská univerzita v Trnave Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve denná 2
Trnavská univerzita v Trnave Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve externá 3

Informácia o skončených garantovaniach

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Trnavská univerzita v Trnave Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve externá 2
Trnavská univerzita v Trnave Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve denná 3

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 30.09.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

« späť na zoznam výsledkov