Helena Barancová (prof., JUDr., DrSc.) ID: 20680704303

Zobraziť výpis: Aktuálny Vizualizácia

Aktuálne zamestnania k 30.09.2019

Vysoká škola Trnavská univerzita v Trnave
Fakulta Právnická fakulta
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.11.2015 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 30.09.2019

Vysoká škola Trnavská univerzita v Trnave
Fakulta Právnická fakulta
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.06.2010 

31.10.2015 

Vysoká škola Paneurópska vysoká škola
Fakulta Fakulta práva
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 25%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

10.06.2013 

31.08.2013 

Informácia o skončených garantovaniach

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Trnavská univerzita v Trnave Právnická fakulta právo denná 1
Trnavská univerzita v Trnave Právnická fakulta právo externá 1
Trnavská univerzita v Trnave Právnická fakulta právo denná 1
Trnavská univerzita v Trnave Právnická fakulta právo externá 1
Trnavská univerzita v Trnave Právnická fakulta právo denná 2
Trnavská univerzita v Trnave Právnická fakulta právo externá 2
Trnavská univerzita v Trnave Právnická fakulta právo denná 2
Trnavská univerzita v Trnave Právnická fakulta právo externá 2
Trnavská univerzita v Trnave Právnická fakulta právo denná 2
Trnavská univerzita v Trnave Právnická fakulta právo externá 2
Trnavská univerzita v Trnave Právnická fakulta právo denná 2
Trnavská univerzita v Trnave Právnická fakulta právo externá 2
Trnavská univerzita v Trnave Právnická fakulta pracovné právo externá 3
Trnavská univerzita v Trnave Právnická fakulta pracovné právo denná 3
Trnavská univerzita v Trnave Právnická fakulta pracovné právo denná 3
Trnavská univerzita v Trnave Právnická fakulta pracovné právo externá 3
Trnavská univerzita v Trnave Právnická fakulta pracovné právo denná 3
Trnavská univerzita v Trnave Právnická fakulta pracovné právo denná 3
Trnavská univerzita v Trnave Právnická fakulta pracovné právo externá 3
Trnavská univerzita v Trnave Právnická fakulta pracovné právo externá 3

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 30.09.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

« späť na zoznam výsledkov