Ladislav Csontos (prof., RNDr. ThDr., PhD.) ID: 16045647683

Zobraziť výpis: Aktuálny Vizualizácia

Aktuálne zamestnania k 30.06.2019

Vysoká škola Trnavská univerzita v Trnave
Fakulta Teologická fakulta
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.01.1998 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 30.06.2019

Vysoká škola Katolícka univerzita v Ružomberku
Fakulta Pedagogická fakulta
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 52.5%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

20.08.2012 

20.08.2012 

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Trnavská univerzita v Trnave Teologická fakulta kresťanská filozofia denná 1
Trnavská univerzita v Trnave Teologická fakulta kresťanská filozofia denná 2
Trnavská univerzita v Trnave Teologická fakulta systematická filozofia externá 3
Trnavská univerzita v Trnave Teologická fakulta systematická filozofia denná 3

Informácia o skončených garantovaniach

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Trnavská univerzita v Trnave Teologická fakulta kresťanská filozofia denná 1
Trnavská univerzita v Trnave Teologická fakulta základy kresťanskej filozofie a katolíckej teológie denná 1
Trnavská univerzita v Trnave Teologická fakulta kresťanská filozofia denná 2
Trnavská univerzita v Trnave Teologická fakulta systematická filozofia denná 3
Trnavská univerzita v Trnave Teologická fakulta systematická filozofia externá 3

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 30.06.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

« späť na zoznam výsledkov