Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Marcela Andoková (Mgr., PhD.) ID: 11222597512