Ladislav Bučko (prof., Ing. Mgr., PhD.) ID: 65870713319

Zobraziť výpis: Aktuálny Vizualizácia

Aktuálne zamestnania k 30.09.2019

Vysoká škola Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.10.2011 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 30.09.2019

Vysoká škola Trnavská univerzita v Trnave
Fakulta Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 30%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.10.2002 

31.10.2011 

Vysoká škola Trnavská univerzita v Trnave
Fakulta Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 51%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.11.2011 

31.01.2017 

Vysoká škola Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Fakulta Inštitút misijnej práce a tropického zdravotníctva sv. Jána Pavla II.
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.10.2011 

01.01.2013 

Vysoká škola Trnavská univerzita v Trnave
Fakulta Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 51%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.02.2017 

31.01.2018 

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Inštitút misijnej práce a tropického zdravotníctva sv. Jána Pavla II. misijná a charitatívna práca denná 1
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave misijná a charitatívna práca externá 2
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave sociálna práca externá 3

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 30.09.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

« späť na zoznam výsledkov