Jana Bérešová (doc., PhDr., PhD.) ID: 11568057663

Zobraziť výpis: Aktuálny Vizualizácia

Aktuálne zamestnania k 30.06.2019

Vysoká škola Trnavská univerzita v Trnave
Fakulta Pedagogická fakulta
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

22.08.2011 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 30.06.2019

Vysoká škola Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta Filozofická fakulta
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 30%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

26.02.2018 

30.06.2018 

Vysoká škola Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta Filozofická fakulta
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 68.75%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

18.07.2018 

31.07.2018 

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Trnavská univerzita v Trnave Pedagogická fakulta teória jazykového a literárneho vzdelávania denná 3
Trnavská univerzita v Trnave Pedagogická fakulta teória jazykového a literárneho vzdelávania externá 3

Informácia o skončených garantovaniach

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Trnavská univerzita v Trnave Pedagogická fakulta učiteľstvo anglického jazyka a literatúry denná 1
Trnavská univerzita v Trnave Pedagogická fakulta učiteľstvo anglického jazyka a literatúry externá 1
Trnavská univerzita v Trnave Pedagogická fakulta učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) denná 1
Trnavská univerzita v Trnave Pedagogická fakulta učiteľstvo anglického jazyka a literatúry denná 2
Trnavská univerzita v Trnave Pedagogická fakulta učiteľstvo anglického jazyka a literatúry externá 2
Trnavská univerzita v Trnave Pedagogická fakulta učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) denná 2

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 30.06.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

« späť na zoznam výsledkov