Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 32 125

Dátum aktualizácie údajov: 30.06.2023

Marián Zervan (prof., PhDr., PhD.) ID: 20144878393

Aktuálne zamestnania k 30.06.2023

Vysoká škola Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.09.2018 

 

Vysoká škola Trnavská univerzita v Trnave
Fakulta Filozofická fakulta
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 51%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.02.2023 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 30.06.2023

Vysoká škola Trnavská univerzita v Trnave
Fakulta Filozofická fakulta
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.01.2006 

31.08.2018 

Vysoká škola Trnavská univerzita v Trnave
Fakulta Filozofická fakulta
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 69%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.09.2018 

31.08.2022 

Vysoká škola Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 84%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.09.2013 

31.08.2018 

Vysoká škola Trnavská univerzita v Trnave
Fakulta Filozofická fakulta
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 51%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.09.2022 

31.01.2023 

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave dejiny a prax súčasného umenia denná 2
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry denná 3
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry externá 3

Informácia o skončených garantovaniach

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Trnavská univerzita v Trnave Filozofická fakulta dejiny a teória umenia denná 1
Trnavská univerzita v Trnave Filozofická fakulta dejiny a teória umenia denná 2
Trnavská univerzita v Trnave Filozofická fakulta dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry denná 3
Trnavská univerzita v Trnave Filozofická fakulta dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry externá 3
Trnavská univerzita v Trnave Filozofická fakulta dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry externá 3

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 30.06.2023. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.