Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 32 125

Dátum aktualizácie údajov: 30.06.2023

Marián Zervan (prof., PhDr., PhD.) ID: 20144878393