Viera Kuzmišinová (doc., Ing., PhD.) ID: 10926926506

Zobraziť výpis: Úplný Vizualizácia

Aktuálne zamestnania k 30.06.2019

Vysoká škola Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.07.2012 

 

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove medzinárodné podnikanie v obchode a službách denná 1
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove medzinárodné podnikanie v obchode a službách externá 1
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove ekonomika a manažment v obchodnom podnikaní denná 2
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove ekonomika a manažment v obchodnom podnikaní externá 2

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 30.06.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

« späť na zoznam výsledkov