Peter Terem (prof., PhDr., PhD.) ID: 46913767283

Zobraziť výpis: Aktuálny Vizualizácia

Aktuálne zamestnania k 30.09.2019

Vysoká škola Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.08.2012 

 

Vysoká škola Vysoká škola medzinárodných a veřejných vztahů Praha, o. p. s.
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Vysokoškolský učiteľ v pracovnom pomere zahraničnej vysokej školy
Rozsah pracovného pomeru 50%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.07.2019 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 30.09.2019

Vysoká škola Vysoká škola Danubius
Fakulta Fakulta verejnej politiky a verejnej správy
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 37.5%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.10.2012 

28.02.2013 

Vysoká škola Vysoká škola Danubius
Fakulta Fakulta verejnej politiky a verejnej správy
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 93.75%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.03.2013 

31.05.2013 

Vysoká škola Vysoká škola Danubius
Fakulta Fakulta verejnej politiky a verejnej správy
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 37.5%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.06.2013 

31.08.2013 

Vysoká škola Vysoká škola Danubius
Fakulta Fakulta verejnej politiky a verejnej správy
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 50%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.09.2013 

01.10.2013 

Vysoká škola Vysoká škola Danubius
Fakulta Fakulta verejnej politiky a verejnej správy
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 37.5%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.10.2013 

30.09.2014 

Vysoká škola Vysoká škola medzinárodných a veřejných vztahů Praha, o. p. s.
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 1.15%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

17.09.2012 

31.12.2012 

Vysoká škola Vysoká škola medzinárodných a veřejných vztahů Praha, o. p. s.
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Vysokoškolský učiteľ v pracovnom pomere zahraničnej vysokej školy
Rozsah pracovného pomeru 50%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.02.2013 

30.06.2013 

Vysoká škola Vysoká škola medzinárodných a veřejných vztahů Praha, o. p. s.
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Vysokoškolský učiteľ v pracovnom pomere zahraničnej vysokej školy
Rozsah pracovného pomeru 37.5%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.07.2013 

30.06.2014 

Vysoká škola Vysoká škola medzinárodných a veřejných vztahů Praha, o. p. s.
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Vysokoškolský učiteľ v pracovnom pomere zahraničnej vysokej školy
Rozsah pracovného pomeru 37.5%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.07.2014 

31.01.2015 

Vysoká škola Vysoká škola medzinárodných a veřejných vztahů Praha, o. p. s.
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Vysokoškolský učiteľ v pracovnom pomere zahraničnej vysokej školy
Rozsah pracovného pomeru 37.5%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.09.2015 

17.09.2017 

Vysoká škola Vysoká škola medzinárodných a veřejných vztahů Praha, o. p. s.
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Vysokoškolský učiteľ v pracovnom pomere zahraničnej vysokej školy
Rozsah pracovného pomeru 50%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

18.09.2017 

30.06.2018 

Vysoká škola Vysoká škola medzinárodných a veřejných vztahů Praha, o. p. s.
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Vysokoškolský učiteľ v pracovnom pomere zahraničnej vysokej školy
Rozsah pracovného pomeru 50%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.07.2018 

30.06.2019 

Vysoká škola Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.02.1996 

31.07.2012 

Vysoká škola Vysoká škola Danubius
Fakulta Fakulta verejnej politiky a verejnej správy
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 87.5%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.10.2011 

30.09.2012 

Vysoká škola Vysoká škola medzinárodných a veřejných vztahů Praha, o. p. s.
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 1%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

19.09.2011 

19.12.2011 

Vysoká škola Vysoká škola medzinárodných a veřejných vztahů Praha, o. p. s.
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 1.54%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.02.2012 

31.07.2012 

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov medzinárodné vzťahy (2014) externá 1
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov medzinárodné vzťahy (2014) externá 1
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov medzinárodné vzťahy denná 1
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov medzinárodné vzťahy denná 1
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov medzinárodné vzťahy denná 2
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov medzinárodné vzťahy denná 2
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov medzinárodné vzťahy (2014) denná 2
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov medzinárodné vzťahy denná 3
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov medzinárodné vzťahy externá 3
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov medzinárodné vzťahy denná 3
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov medzinárodné vzťahy externá 3
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov medzinárodné vzťahy externá 3

Informácia o skončených garantovaniach

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov bezpečnostné štúdiá (2014) denná 2
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov bezpečnostné štúdiá (2014) denná 2
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov bezpečnostné štúdiá (2014) externá 2
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov bezpečnostné štúdiá (2014) externá 2
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov medzinárodné vzťahy (2014) externá 2
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov medzinárodné vzťahy (2014) externá 2
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov medzinárodné vzťahy denná 3
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov medzinárodné vzťahy externá 3
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov medzinárodné vzťahy denná 3
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov medzinárodné vzťahy externá 3

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 30.09.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

« späť na zoznam výsledkov