Peter Terem (prof., PhDr., PhD.) ID: 46913767283

Zobraziť výpis: Úplný Vizualizácia

Aktuálne zamestnania k 30.06.2019

Vysoká škola Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.08.2012 

 

Vysoká škola Vysoká škola medzinárodných a veřejných vztahů Praha, o. p. s.
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Vysokoškolský učiteľ v pracovnom pomere zahraničnej vysokej školy
Rozsah pracovného pomeru 50%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.07.2018 

 

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov medzinárodné vzťahy (2014) externá 1
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov medzinárodné vzťahy (2014) externá 1
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov medzinárodné vzťahy denná 1
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov medzinárodné vzťahy denná 1
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov medzinárodné vzťahy (2014) externá 2
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov medzinárodné vzťahy (2014) externá 2
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov medzinárodné vzťahy denná 2
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov medzinárodné vzťahy denná 2
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov medzinárodné vzťahy (2014) denná 2
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov medzinárodné vzťahy denná 3
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov medzinárodné vzťahy externá 3
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov medzinárodné vzťahy denná 3
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov medzinárodné vzťahy externá 3
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov medzinárodné vzťahy externá 3

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 30.06.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

« späť na zoznam výsledkov