Ján Koper (prof., PhDr., PhD.) ID: 67970708023

Zobraziť výpis: Aktuálny Vizualizácia

Aktuálne zamestnania k 30.09.2019

Vysoká škola Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

16.09.1996 

 

Vysoká škola Vysoká škola medzinárodných a veřejných vztahů Praha, o. p. s.
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 5.38%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.09.2019 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 30.09.2019

Vysoká škola Vysoká škola Danubius
Fakulta Fakulta verejnej politiky a verejnej správy
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 35%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.11.2005 

28.02.2013 

Vysoká škola Vysoká škola Danubius
Fakulta Fakulta verejnej politiky a verejnej správy
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 93.75%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.03.2013 

31.05.2013 

Vysoká škola Vysoká škola Danubius
Fakulta Fakulta verejnej politiky a verejnej správy
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 37.5%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.06.2013 

31.08.2013 

Vysoká škola Vysoká škola Danubius
Fakulta Fakulta verejnej politiky a verejnej správy
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 50%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.09.2013 

30.09.2013 

Vysoká škola Vysoká škola Danubius
Fakulta Fakulta verejnej politiky a verejnej správy
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 37.5%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.10.2013 

31.05.2018 

Vysoká škola Vysoká škola Danubius
Fakulta Fakulta verejnej politiky a verejnej správy
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 17%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

12.10.2018 

31.08.2019 

Vysoká škola Vysoká škola medzinárodných a veřejných vztahů Praha, o. p. s.
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 10%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

19.09.2011 

19.12.2011 

Vysoká škola Vysoká škola medzinárodných a veřejných vztahů Praha, o. p. s.
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 1.54%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.02.2012 

31.07.2012 

Vysoká škola Vysoká škola medzinárodných a veřejných vztahů Praha, o. p. s.
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 11.92%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

17.09.2012 

31.12.2012 

Vysoká škola Vysoká škola medzinárodných a veřejných vztahů Praha, o. p. s.
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 5.96%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

18.09.2017 

31.08.2018 

Vysoká škola Vysoká škola medzinárodných a veřejných vztahů Praha, o. p. s.
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 5.96%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.09.2018 

31.08.2019 

Vysoká škola Vysoká škola medzinárodných a veřejných vztahů Praha, o. p. s.
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Vysokoškolský učiteľ v pracovnom pomere zahraničnej vysokej školy
Rozsah pracovného pomeru 70%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.02.2013 

30.06.2013 

Vysoká škola Vysoká škola medzinárodných a veřejných vztahů Praha, o. p. s.
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Vysokoškolský učiteľ v pracovnom pomere zahraničnej vysokej školy
Rozsah pracovného pomeru 37.5%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.07.2013 

30.06.2014 

Vysoká škola Vysoká škola medzinárodných a veřejných vztahů Praha, o. p. s.
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Vysokoškolský učiteľ v pracovnom pomere zahraničnej vysokej školy
Rozsah pracovného pomeru 37.5%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.07.2014 

30.06.2015 

Vysoká škola Vysoká škola medzinárodných a veřejných vztahů Praha, o. p. s.
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Vysokoškolský učiteľ v pracovnom pomere zahraničnej vysokej školy
Rozsah pracovného pomeru 37.5%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.07.2015 

30.06.2016 

Vysoká škola Vysoká škola medzinárodných a veřejných vztahů Praha, o. p. s.
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Vysokoškolský učiteľ v pracovnom pomere zahraničnej vysokej školy
Rozsah pracovného pomeru 37.5%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.07.2016 

30.06.2017 

Vysoká škola Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta Fakulta sociálnych vied
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 52.5%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

28.06.2018 

29.06.2018 

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov politológia denná 1
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov politológia (2014) externá 1
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov politológia (2014) externá 1
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov politológia denná 1
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov politológia denná 2
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov politológia externá 2
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov politológia denná 2
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov politológia externá 2
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov politológia externá 2
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov politológia denná 2
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov politológia (2014) externá 3
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov politológia (2014) externá 3

Informácia o skončených garantovaniach

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov teória politiky denná 3
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov teória politiky externá 3
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov politológia (2014) denná 3
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov politológia (2014) denná 3

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 30.09.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

« späť na zoznam výsledkov