Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Ján Koper (prof., PhDr., PhD.) ID: 67970708023

Aktuálne zamestnania k 31.12.2019

Vysoká škola Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

16.09.1996 

 

Vysoká škola Vysoká škola Danubius
Fakulta Fakulta verejnej politiky a verejnej správy
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 17%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

05.10.2019 

 

Vysoká škola Vysoká škola medzinárodných a veřejných vztahů Praha, o. p. s.
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 5.38%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.09.2019 

 

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov politológia denná 1
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov politológia (2014) externá 1
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov politológia (2014) externá 1
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov politológia denná 1
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov politológia denná 2
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov politológia externá 2
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov politológia denná 2
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov politológia externá 2
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov politológia externá 2
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov politológia denná 2
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov politológia (2014) externá 3
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov politológia (2014) externá 3

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.12.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.