Štefan Barcík (prof., Ing., CSc.) ID: 83580284014

Zobraziť výpis: Aktuálny Vizualizácia

Aktuálne zamestnania k 30.09.2019

Vysoká škola Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta Fakulta techniky
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.10.2014 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 30.09.2019

Vysoká škola Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta Drevárska fakulta
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 20%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

07.10.2011 

31.07.2012 

Vysoká škola Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta Drevárska fakulta
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 20%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.10.2012 

28.02.2013 

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Technická univerzita vo Zvolene Fakulta techniky výrobná technika a manažment výrobných procesov denná 1
Technická univerzita vo Zvolene Fakulta techniky výrobná technika a manažment výrobných procesov externá 1
Technická univerzita vo Zvolene Fakulta techniky výrobná technika denná 2
Technická univerzita vo Zvolene Fakulta techniky výrobná technika externá 3
Technická univerzita vo Zvolene Fakulta techniky výrobná technika denná 3

Informácia o skončených garantovaniach

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Technická univerzita vo Zvolene Fakulta techniky výrobná technika externá 2

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 30.09.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

« späť na zoznam výsledkov