Marek Fabrika (prof., Ing., PhD.) ID: 20673400996

Zobraziť výpis: Aktuálny Vizualizácia

Aktuálne zamestnania k 30.06.2019

Vysoká škola Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta Lesnícka fakulta
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.10.1997 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 30.06.2019

Aktuálne nie je evidované žiadne zamestnanie.

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Technická univerzita vo Zvolene Lesnícka fakulta hospodárska úprava lesov externá 3
Technická univerzita vo Zvolene Lesnícka fakulta hospodárska úprava lesov denná 3

Informácia o skončených garantovaniach

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Technická univerzita vo Zvolene Lesnícka fakulta hospodárska úprava lesov denná 3
Technická univerzita vo Zvolene Lesnícka fakulta hospodárska úprava lesov externá 3
Technická univerzita vo Zvolene Lesnícka fakulta hospodárska úprava lesov externá 3
Technická univerzita vo Zvolene Lesnícka fakulta hospodárska úprava lesov denná 3

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 30.06.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

« späť na zoznam výsledkov