Miroslav Dado (doc., Ing., PhD.) ID: 17532110525

Zobraziť výpis: Aktuálny Vizualizácia

Aktuálne zamestnania k 31.12.2019

Vysoká škola Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta Fakulta techniky
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.05.2015 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 31.12.2019

Vysoká škola Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta Fakulta techniky
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.12.2002 

30.04.2015 

Vysoká škola Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta Fakulta prírodných vied
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

15.10.2010 

28.02.2013 

Vysoká škola Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta Fakulta prírodných vied
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 70%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.03.2013 

31.08.2013 

Vysoká škola Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta Fakulta prírodných vied
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 40%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.09.2013 

31.01.2014 

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Technická univerzita vo Zvolene Fakulta techniky integrované manažérstvo priemyselných procesov denná 1
Technická univerzita vo Zvolene Fakulta techniky integrované manažérstvo priemyselných procesov externá 1

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.12.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

« späť na zoznam výsledkov