Dušan Daniš (Ing., PhD.) ID: 53795426581

Zobraziť výpis: Aktuálny Vizualizácia

Aktuálne zamestnania k 31.12.2019

Vysoká škola Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta Fakulta ekológie a environmentalistiky
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 60%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

02.10.2019 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 31.12.2019

Vysoká škola Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta Fakulta ekológie a environmentalistiky
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 50%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

15.10.2011 

30.09.2013 

Vysoká škola Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta Fakulta ekológie a environmentalistiky
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 50%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

02.10.2013 

30.09.2014 

Vysoká škola Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta Fakulta ekológie a environmentalistiky
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 50%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

02.10.2014 

30.09.2015 

Vysoká škola Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta Fakulta ekológie a environmentalistiky
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 50%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

02.10.2015 

30.09.2016 

Vysoká škola Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta Fakulta ekológie a environmentalistiky
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 60%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

04.10.2016 

30.09.2017 

Vysoká škola Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta Fakulta ekológie a environmentalistiky
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 60%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

03.10.2017 

30.09.2018 

Vysoká škola Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta Fakulta ekológie a environmentalistiky
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 60%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

02.10.2018 

30.09.2019 

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.12.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

« späť na zoznam výsledkov