Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Juraj Bebej (doc., RNDr., CSc.) ID: 12409532076

Aktuálne zamestnania k 31.12.2019

Aktuálne nie je evidované žiadne zamestnanie.

Informácia o skončených zamestnaniach do 31.12.2019

Vysoká škola Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta Lesnícka fakulta
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.02.2005 

31.03.2017 

Vysoká škola Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta Lesnícka fakulta
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 95%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.04.2017 

31.01.2019 

Vysoká škola Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta Lesnícka fakulta
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 50%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.02.2019 

30.06.2019 

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.12.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.