Tibor Benčať (prof., Ing., CSc.) ID: 78458804517

Zobraziť výpis: Aktuálny Vizualizácia

Aktuálne zamestnania k 30.09.2019

Vysoká škola Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta Fakulta ekológie a environmentalistiky
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.06.1992 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 30.09.2019

Aktuálne nie je evidované žiadne zamestnanie.

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Technická univerzita vo Zvolene Fakulta ekológie a environmentalistiky ochrana a využívanie krajiny denná 2
Technická univerzita vo Zvolene Fakulta ekológie a environmentalistiky ochrana a využívanie krajiny externá 2

Informácia o skončených garantovaniach

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Technická univerzita vo Zvolene Fakulta ekológie a environmentalistiky ekológia a využívanie krajiny denná 2
Technická univerzita vo Zvolene Fakulta ekológie a environmentalistiky ekológia a ochrana biodiverzity denná 3
Technická univerzita vo Zvolene Fakulta ekológie a environmentalistiky ekológia a ochrana biodiverzity externá 3

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 30.09.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

« späť na zoznam výsledkov