Anna Šatanová (prof., Ing., CSc.) ID: 19487552166

Zobraziť výpis: Aktuálny Vizualizácia

Aktuálne zamestnania k 30.06.2019

Vysoká škola Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.09.2015 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 30.06.2019

Vysoká škola Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta Drevárska fakulta
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.08.1979 

31.05.2014 

Vysoká škola Bankovní institut vysoká škola, a.s., Praha
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 0.01%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

16.10.2015 

31.07.2016 

Vysoká škola Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta Fakulta sociálnych vied
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 43.75%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

28.09.2017 

29.09.2017 

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove medzinárodné podnikanie v obchode a službách denná 1
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove medzinárodné podnikanie v obchode a službách externá 1
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove ekonomika a manažment v obchodnom podnikaní denná 2
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove ekonomika a manažment v obchodnom podnikaní externá 2

Informácia o skončených garantovaniach

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Technická univerzita vo Zvolene Drevárska fakulta podnikový manažment v drevospracujúcom priemysle denná 2
Technická univerzita vo Zvolene Drevárska fakulta podnikový manažment v drevospracujúcom priemysle externá 2

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 30.06.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

« späť na zoznam výsledkov