Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

László Miklós (Dr. h. c. prof. RNDr, DrSc.) ID: 10704602993

Aktuálne zamestnania k 31.12.2019

Aktuálne nie je evidované žiadne zamestnanie.

Informácia o skončených zamestnaniach do 31.12.2019

Vysoká škola Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta Fakulta ekológie a environmentalistiky
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

02.05.1995 

31.08.2019 

Informácia o skončených garantovaniach

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Technická univerzita vo Zvolene Fakulta ekológie a environmentalistiky environmentálny manažment denná 1
Technická univerzita vo Zvolene Fakulta ekológie a environmentalistiky environmentálny manažment externá 1
Technická univerzita vo Zvolene Fakulta ekológie a environmentalistiky environmentálny manažment externá 1
Technická univerzita vo Zvolene Fakulta ekológie a environmentalistiky environmentálny manažment denná 1
Technická univerzita vo Zvolene Fakulta ekológie a environmentalistiky environmentálny manažment externá 1
Technická univerzita vo Zvolene Fakulta ekológie a environmentalistiky environmentálny manažment denná 2
Technická univerzita vo Zvolene Fakulta ekológie a environmentalistiky environmentálny manažment externá 2
Technická univerzita vo Zvolene Fakulta ekológie a environmentalistiky environmentálny manažment externá 2
Technická univerzita vo Zvolene Fakulta ekológie a environmentalistiky environmentálny manažment denná 2

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.12.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.