Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Viliam Pichler (prof. h., Dr. Ing.) ID: 15183614284

Aktuálne zamestnania k 31.12.2019

Vysoká škola Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta Lesnícka fakulta
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

11.06.2013 

 

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Technická univerzita vo Zvolene Lesnícka fakulta lesníctvo a manažment zveri denná 2
Technická univerzita vo Zvolene Lesnícka fakulta ekosystémové služby lesov externá 3

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.12.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.