Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 047

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Ferdinand Bodnár (doc., Ing., CSc.) ID: 16260083152