Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Anna Bandlerová (prof., JUDr., PhD.) ID: 17622148390

Aktuálne zamestnania k 31.12.2019

Vysoká škola Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.06.2016 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 31.12.2019

Vysoká škola Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 45%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

02.10.1972 

31.10.2013 

Vysoká škola Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 56.42%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.11.2013 

31.05.2016 

Vysoká škola Paneurópska vysoká škola
Fakulta Fakulta ekonómie a podnikania
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 17%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

27.12.2011 

31.05.2012 

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu externá 2
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu denná 2
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu denná 2

Informácia o skončených garantovaniach

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja európske rozvojové programy denná 1
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja európske rozvojové programy externá 1
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja manažment rozvoja vidieckej krajiny a vidieckeho turizmu denná 2
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja manažment rozvoja vidieckej krajiny a vidieckeho turizmu externá 2
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu denná 2
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu denná 2
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja integrovaný rozvoj vidieka denná 3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja integrovaný rozvoj vidieka externá 3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja integrovaný rozvoj vidieka denná 3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja integrovaný rozvoj vidieka denná 3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja integrovaný rozvoj vidieka externá 3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja integrovaný rozvoj vidieka externá 3

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.12.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.