Anna Bandlerová (prof., JUDr., PhD.) ID: 17622148390

Zobraziť výpis: Úplný Vizualizácia

Aktuálne zamestnania k 30.06.2019

Vysoká škola Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.06.2016 

 

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja európske rozvojové programy externá 1
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja manažment rozvoja vidieckej krajiny a vidieckeho turizmu externá 2
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu externá 2
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu denná 2
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu denná 2
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja integrovaný rozvoj vidieka denná 3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja integrovaný rozvoj vidieka denná 3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja integrovaný rozvoj vidieka externá 3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja integrovaný rozvoj vidieka externá 3

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 30.06.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

« späť na zoznam výsledkov