Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Artan Qineti (doc., Ing., PhD.) ID: 70214290535

Aktuálne zamestnania k 31.12.2019

Vysoká škola Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta Fakulta ekonomiky a manažmentu
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

19.09.2005 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 31.12.2019

Vysoká škola Paneurópska vysoká škola
Fakulta Fakulta ekonómie a podnikania
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 25%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

05.12.2017 

31.08.2018 

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta ekonomiky a manažmentu ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva externá 3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta ekonomiky a manažmentu ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva externá 3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta ekonomiky a manažmentu ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva denná 3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta ekonomiky a manažmentu ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva denná 3

Informácia o skončených garantovaniach

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta ekonomiky a manažmentu medzinárodná ekonomika a rozvoj denná 2
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta ekonomiky a manažmentu medzinárodná ekonomika a rozvoj denná 2
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta ekonomiky a manažmentu medzinárodná ekonomika a rozvoj externá 2
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta ekonomiky a manažmentu medzinárodná ekonomika a rozvoj externá 2

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.12.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.