Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Eva Balážová (Ing., PhD.) ID: 56601262418