Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Daniel Bíro (prof., Dr. h. c. Ing., PhD.) ID: 81986180016

Aktuálne zamestnania k 31.12.2019

Vysoká škola Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.02.2015 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 31.12.2019

Vysoká škola Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 45%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

08.07.1974 

31.10.2013 

Vysoká škola Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 60%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.11.2013 

31.01.2015 

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov výživa zvierat a krmivárstvo externá 2
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov výživa externá 3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov výživa externá 3

Informácia o skončených garantovaniach

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov výživa zvierat a krmivárstvo denná 2
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov výživa zvierat a krmivárstvo externá 2
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov výživa denná 3

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.12.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.