Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Želmíra Balážová (doc., Mgr., PhD.) ID: 16619366998