Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Juraj Rusnák (prof., Ing., PhD.) ID: 15260794360

Aktuálne zamestnania k 31.12.2019

Vysoká škola Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta Technická fakulta
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.02.2000 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 31.12.2019

Aktuálne nie je evidované žiadne zamestnanie.

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Technická fakulta prevádzka dopravných a manipulačných strojov (2015) denná 1
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Technická fakulta prevádzka dopravných a manipulačných strojov (2014) externá 1
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Technická fakulta prevádzka dopravných a manipulačných strojov denná 1
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Technická fakulta prevádzka dopravných strojov a zariadení denná 2
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Technická fakulta prevádzka dopravných strojov a zariadení (2014) externá 2
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Technická fakulta automobilové dopravné systémy denná 2
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Technická fakulta automobilové dopravné systémy externá 2
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Technická fakulta dopravné stroje a zariadenia denná 3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Technická fakulta dopravné stroje a zariadenia externá 3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Technická fakulta dopravné stroje a zariadenia (2014) denná 3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Technická fakulta dopravné stroje a zariadenia (2014) externá 3

Informácia o skončených garantovaniach

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Technická fakulta prevádzka dopravných strojov a zariadení externá 2
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Technická fakulta prevádzka dopravných strojov a zariadení (2014) denná 2
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Technická fakulta dopravné stroje a zariadenia (2014) denná 3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Technická fakulta dopravné stroje a zariadenia (2014) externá 3

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.12.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.