Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 047

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Ján Supuka (prof., Dr. h. c. Ing., DrSc.) ID: 16085729121