Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Ján Pokrivčák (prof., Ing., PhD.) ID: 23640725910

Aktuálne zamestnania k 31.12.2019

Vysoká škola Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta Fakulta ekonomiky a manažmentu
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.09.1997 

 

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta ekonomiky a manažmentu medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami denná 1
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta ekonomiky a manažmentu medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami denná 1
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta ekonomiky a manažmentu medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami denná 1
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta ekonomiky a manažmentu medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami externá 1
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta ekonomiky a manažmentu medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami externá 1
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta ekonomiky a manažmentu medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami externá 1
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta ekonomiky a manažmentu medzinárodná ekonomika a rozvoj denná 2
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta ekonomiky a manažmentu medzinárodná ekonomika a rozvoj externá 2
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta ekonomiky a manažmentu medzinárodná ekonomika a rozvoj denná 2
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta ekonomiky a manažmentu medzinárodná ekonomika a rozvoj externá 2
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta ekonomiky a manažmentu medzinárodná ekonomika a rozvoj denná 2
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta ekonomiky a manažmentu medzinárodná ekonomika a rozvoj externá 2
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta ekonomiky a manažmentu ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva externá 3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta ekonomiky a manažmentu ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva externá 3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta ekonomiky a manažmentu ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva denná 3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta ekonomiky a manažmentu ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva denná 3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta ekonomiky a manažmentu ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva externá 3

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.12.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.