Štefan Boďo (Ing., PhD.) ID: 20624824150

Zobraziť výpis: Aktuálny Vizualizácia

Aktuálne zamestnania k 30.06.2019

Vysoká škola Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta Technická fakulta
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.09.2014 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 30.06.2019

Vysoká škola Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta Technická fakulta
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 95%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.09.2013 

31.08.2014 

Vysoká škola Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta Technická fakulta
Zaradenie zamestnanca Výskumný pracovník - výskumník
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

04.07.2013 

31.08.2013 

Vysoká škola Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta Technická fakulta
Zaradenie zamestnanca Výskumný pracovník - výskumník
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

23.03.1987 

03.07.2013 

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 30.06.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

« späť na zoznam výsledkov