Tatiana Bojňanská (doc., Ing., CSc.) ID: 20460757418

Zobraziť výpis: Aktuálny Vizualizácia

Aktuálne zamestnania k 30.06.2019

Vysoká škola Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.04.2019 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 30.06.2019

Vysoká škola Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

07.10.1985 

31.10.2015 

Vysoká škola Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 40%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.11.2015 

31.03.2019 

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta biotechnológie a potravinárstva vinárstvo denná 1
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta biotechnológie a potravinárstva vinárstvo /2014/ externá 1

Informácia o skončených garantovaniach

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta biotechnológie a potravinárstva vinárstvo externá 1

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 30.06.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

« späť na zoznam výsledkov