Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Tatiana Bojňanská (doc., Ing., CSc.) ID: 20460757418