Tibor Baranec (prof., RNDr., CSc.) ID: 23486078019

Zobraziť výpis: Úplný Vizualizácia

Aktuálne zamestnania k 30.06.2019

Vysoká škola Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

18.02.1990 

 

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov genetické technológie v agrobiológii externá 2
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov fyziológia plodín a drevín denná 3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov fyziológia plodín a drevín externá 3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov fyziológia plodín a drevín externá 3

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 30.06.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

« späť na zoznam výsledkov