Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Mária Angelovičová (prof., Ing., CSc.) ID: 13591763468

Aktuálne zamestnania k 31.12.2019

Vysoká škola Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.09.2012 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 31.12.2019

Vysoká škola Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

29.06.1978 

31.08.2012 

Informácia o skončených garantovaniach

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta biotechnológie a potravinárstva bezpečnosť a kontrola potravín denná 2
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta biotechnológie a potravinárstva bezpečnosť a kontrola potravín externá 2

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.12.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.