Ľubica Bartová (prof., Ing., CSc.) ID: 20125458405

Zobraziť výpis: Úplný Vizualizácia

Aktuálne zamestnania k 30.06.2019

Vysoká škola Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta Fakulta ekonomiky a manažmentu
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.09.2018 

 

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta ekonomiky a manažmentu agrárny obchod a marketing externá 3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta ekonomiky a manažmentu agrárny obchod a marketing denná 3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta ekonomiky a manažmentu agrárny obchod a marketing externá 3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta ekonomiky a manažmentu agrárny obchod a marketing denná 3

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 30.06.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

« späť na zoznam výsledkov