Ján Buzalka (prof., PhDr., CSc.) ID: 17922733804

Zobraziť výpis: Aktuálny Vizualizácia

Aktuálne zamestnania k 30.09.2019

Aktuálne nie je evidované žiadne zamestnanie.

Informácia o skončených zamestnaniach do 30.09.2019

Vysoká škola Akadémia Policajného zboru
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.09.2008 

31.08.2019 

Informácia o skončených garantovaniach

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Akadémia Policajného zboru bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe denná 1
Akadémia Policajného zboru bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe externá 1
Akadémia Policajného zboru bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe denná 2
Akadémia Policajného zboru bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe externá 2

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 30.09.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

« späť na zoznam výsledkov