Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Viktória Ali Taha (Ing., PhD.) ID: 14984272812