Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Martin Bosák (prof. h., Ing., PhD.) ID: 30258548095