Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Petra Homzová (PhDr.) ID: 20172961364

Aktuálne zamestnania k 31.12.2019

Vysoká škola Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta Fakulta zdravotníckych odborov
Zaradenie zamestnanca Lektor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.07.2015 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 31.12.2019

Vysoká škola Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta Fakulta zdravotníckych odborov
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

16.09.2014 

30.06.2015 

Vysoká škola Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta Fakulta zdravotníckych odborov
Zaradenie zamestnanca Asistent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.09.2007 

20.10.2011 

Vysoká škola Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta Fakulta zdravotníckych odborov
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 2.55%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

10.09.2012 

31.12.2012 

Vysoká škola Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta Fakulta športu
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 2.93%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

13.11.2012 

27.02.2013 

Vysoká škola Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta Fakulta zdravotníckych odborov
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 2.55%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

12.01.2013 

28.02.2013 

Vysoká škola Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta Fakulta športu
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 1.58%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

11.03.2013 

30.06.2013 

Vysoká škola Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta Fakulta zdravotníckych odborov
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 11.38%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

08.02.2013 

30.06.2013 

Vysoká škola Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta Fakulta zdravotníckych odborov
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 3.33%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

20.05.2013 

30.06.2013 

Vysoká škola Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta Fakulta športu
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 7%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

03.03.2014 

31.05.2014 

Vysoká škola Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta Fakulta zdravotníckych odborov
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 5.65%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

28.05.2014 

30.06.2014 

Vysoká škola Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta Fakulta zdravotníckych odborov
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 6.93%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

14.04.2014 

31.05.2014 

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.12.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.