Monika Bačová (Ing. Mgr., PhD.) ID: 69897335712

Zobraziť výpis: Aktuálny Vizualizácia

Aktuálne zamestnania k 30.09.2019

Vysoká škola Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.09.1993 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 30.09.2019

Vysoká škola Katolícka univerzita v Ružomberku
Fakulta Teologická fakulta v Košiciach
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 30%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

02.09.2011 

29.02.2012 

Vysoká škola Katolícka univerzita v Ružomberku
Fakulta Teologická fakulta v Košiciach
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 10%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

06.03.2012 

31.08.2012 

Vysoká škola Katolícka univerzita v Ružomberku
Fakulta Teologická fakulta v Košiciach
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 30%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

03.09.2012 

28.02.2013 

Vysoká škola Katolícka univerzita v Ružomberku
Fakulta Teologická fakulta v Košiciach
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 10%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.03.2013 

31.08.2013 

Vysoká škola Bankovní institut vysoká škola, a.s., Praha
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 1.15%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

06.02.2012 

31.08.2012 

Vysoká škola Bankovní institut vysoká škola, a.s., Praha
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 1.38%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

10.02.2014 

31.08.2014 

Vysoká škola Technická univerzita v Košiciach
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 0%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

16.12.2011 

16.12.2011 

Vysoká škola Technická univerzita v Košiciach
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 0%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

24.02.2012 

24.02.2012 

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 30.09.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

« späť na zoznam výsledkov