Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 047

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Tatiana Bachurová (Mgr., PhD.) ID: 21089554098