Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Zuzana Birknerová (doc., PaedDr., PhD., MBA) ID: 17738530814